07
maj
Powiatowe Konkursy Plastyczne Drukuj
Wpisany przez Arkadiusz Sochala   

W dniu 2015.04.29 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kutnie odbyło się uroczyste podsumowanie trzech Powiatowych Konkursów Plastycznych zorganizowanych dla uczniów szkół podstawowych powiatu kutnowskiego przez Powiatową Stację Sanitarno –Epidemiologiczną Kutnie oraz Starostwo Powiatowe w Kutnie ( fundator nagród).

W uroczystym wręczeniu nagród i dyplomów dla laureatów ,osób wyróżnionych oraz dla Dyrekcji i Grona Pedagogicznego Szkół  udział wzięła Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie p. Celina Marciszewska oraz Starosta Kutnowski p.Krzysztof Debich.

 

1.

„Bezpieczna żywność i żywienie gwarantem zdrowia" dla uczniów klas IV- VI szkół podstawowych- nawiązujący do działań Światowej Organizacji Zdrowia w ramach Hasła Roku 2015. Celem głównym konkursu było propagowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa żywności i żywienia.

Laureaci konkursu :

Szkoła Podstawowa w Szewcach Nadolnych - Mateusz Baranowski - kl. V

Zespół Szkół w Gołębiewku - Zuzanna Gabrysiak kl. VI , Szymon Suligowski kl. V a, Zuzanna Jaciubek kl. IV , Daniel Krysiak kl. VB

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach - Adam Kusyk kl. IV a

Szkoła Podstawowa Nr 9 w Kutnie - Miłosz Tarka kl. VIc, Klaudia Niewiadomska kl. VI b,

Nina Nowacka kl. IV b , Klaudia Justyńska kl. V c

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kutnie - Zuzanna Jagodzińska kl. VI c, Zuzanna Kaczmarek kl. V b

 

2.

„Zdrowe płuca mam, bo o zdrowie dbam" dla uczniów klas I - VI szkół podstawowych uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Zadbaj o swoje płuca". Celem głównym konkursu było propagowanie wiedzy z zakresu profilaktyki chorób płuc i zagrożeń jakie choroby płuc niosą dla organizmu człowieka oraz promowanie zdrowego i higienicznego stylu życia.

Laureaci konkursu :

Szkoła Podstawowa w Żeronicach - Magdalena Czarnecka kl.I ,Dominik Dałek kl.I ,

Zuzanna Woźniak kl.IV, Ewelina Piórkowska kl.VI

Szkoła Podstawowa w Micinie - Martyna Walczak kl.V ,Anna Rzymkowska kl.VI,Julia Tarka kl.VI

Społeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach - Martyna Sierakowska kl.III , Natalia Ryjak kl.III

Szkoła Podstawowa w Łaniętach - Janusz Dyoniziak kl.III

 

3.

„Zdrowie jest najważniejsze – Nie pal przy mnie, proszę!" dla uczniów klas I – III szkół podstawowych uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Nie pal przy mnie, proszę!". Celem głównym konkursu było wykształcenie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie, uwrażliwienie na szkodliwości zdrowotne związane z paleniem papierosów i „biernym paleniem".

Laureaci konkursu :

Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach - Eryk Wlaziński kl. I c

Szkoła Podstawowa w Nowem - Julia Święcka kl III, Karolina Janiak kl. II

Szkoła Podstawowa w Łaniętach - Krasucki Filip kl. I b, Julia Jędrzejczak kl. II

Zespół Szkół w Gołębiewku (Szkoła Podstawowa) - Krzysztof Grzelak kl. III b

Zespół Szkół w Szczycie (Szkoła Podstawowa) - Alicja Jatczak kl. II

Zespół Szkół w Byszewie (Szkoła Podstawowa) - Alicja Pawlak kl. III

Wyróżnienie: Szkoła Podstawowa w Szewcach Nadolnych - Gracjan Miszczak kl. III

Szkoła Podstawowa nr 6 w Kutnie - Nina Kmito kl. III b

Szkoła Podstawowa we Wroczynach - Marek Małachowski kl. III