Increase Font Size Option 5 Reset Font Size Option 5 Decrease Font Size Option 5

Breadcrumbs

Aktualności Inne Dopalaczom mówimy NIE!

bip_logo.png

Nauczyciele

Galerie zdjęć

Pliki do pobrania

Logowanie
02
gru
Dopalaczom mówimy NIE! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Miszczuk   

W dniu 12 października odbyło się szkolenie w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kutnie na temat: „Zagrożenia nowymi substancjami psychoaktywnymi – narkotyki, dopalacze – profilaktyka, rozpoznawanie, interwencja". Szkolenie organizowane było przez Komendę Powiatową Policji w Kutnie, Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną oraz Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną dla pedagogów, psychologów, nauczycieli.

 

 

Z naszej szkoły oddelegowane zostały p. Aleksandra Marciniak – pedagog szkolny oraz p. Joanna Miszczuk – nauczyciel świetlicy.

Po szkoleniu zaplanowałyśmy cykl warsztatów dla uczniów klas III, IV,V,VI w ramach SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI.

 

Opracowałyśmy scenariusz zajęć i przeprowadziłyśmy zajęcia warsztatowe pt.

„Dopalaczom mówimy NIE". Celem naszych zajęć było:

  • uświadomienie uczniom zagrożeń płynących z kontaktu z dopalaczami.
  • kształtowanie postawy krytycznej i asertywnej wobec różnych propozycji użycia środków uzależniających

 

Warsztaty prowadziłyśmy następującymi metodami i formami pracy:

mini wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, praca zespołowa, w parach oraz indywidualna, burza mózgów, dyskusja, scenki dramowe.


Wykorzystałyśmy atrakcyjne pomoce dydaktyczne: prezentacja multimedialna oraz sprzęt do ich projekcji, długopisy, markery, małe i duże arkusze papieru, karteczki ulotki, przygotowane karty pracy, poduszki z emocjami, dekoracja tematyczna.

 

W zajęciach warsztatowych zastosowałyśmy:

  1. Metody aktywizujące: burza mózgów, narysuj/napisz – diagnoza wiedzy, drama, dyskusja, mini wykład, które dostosowałyśmy do wieku dzieci.
  2. Starałyśmy się odgrywać rolę doradcy i koordynatora wspierającego ucznia, a nie osoby kontrolującej.
  3. Zastosowałyśmy pracę w małych grupach polegającą na współpracy – dzieci prowadziły dialogi, konfrontowały wiedzę.

Udział w szkoleniu uporządkował i pogłębił naszą wiedzę na temat zagrożeń związanych z substancjami psychoaktywnymi. Dzięki konferencji mogłyśmy podzielić się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami z naszymi uczniami, a także nauczycielami. Jesteśmy przekonane, że taka forma zajęć profilaktycznych wpłynie pozytywnie na zachowanie uczniów naszej szkoły.

Aleksandra Marciniak

Joanna Miszczuk

Poprawiony: środa, 02 grudnia 2015 14:26
 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010)